ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Διαχείριση

Διαχείριση εγγράφων: παραλαβή, είσπραξη δικαιωμάτων υπέρ Δημοσίου. παράδοση, είσπραξη τελών.

Last Updated on Monday, 21 March 2011 11:52