ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ» ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ» ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Όταν το ακίνητο βρίσκεται στις περιφέρειες δύο Υποθηκοφυλακείων, η καταχώριση πρέπει να γίνει και στα δύο για το τμήμα του ακινήτου που βρίσκεται στο καθένα Υποθηκοφυλακείο, ώστε να καλύπτονται και τα δύο τμήματα του ακινήτου.

2. To ίδιο ισχύει και στην περίπτωση, κατά την οποία τα όρια των δύο Υποθηκοφυλακείων δεν έχουν επακριβώς καθοριστεί, και υπάρχει αμφισβήτηση για την τοπική τους αρμοδιότητα.

3. Η πλέον "επικίνδυνη περίπτωση" είναι αυτή του άρθρου 7 παρ. 3 του άνω κανονιστικού Διατάγματος, που ορίζει ότι:

«εάν η απόσπασις αφορά ουχί εις ολόκληρον την περιφέρειαν κοινότητος, ουδεμία γίνεται μεταβολή ως προς την υποθηκοφυλακικήν υπηρεσίαν της κοινότητος, ταύτης παραμενούσης εις την παλαιάν περιφέρειαν»

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Τμήμα από την περιφέρεια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου αποσπάται διοικητικά στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Δημητρίου. To τμήμα αυτό, μετά την απόσπασή του, εξακολουθεί να υπάγεται στη αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου. Έτσι, μετά την τυχόν, κατά τ' ανωτέρω, μεταβολή, έχουμε την περίπτωση ένα ακίνητο ν' ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια του A Δήμου, αλλά για τον έλεγχο ιδιοκτησίας να υπάγεται σε άλλο Υποθηκοφυλάκειο.

4. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη περίπτωση της απόσπασης μιάς η περισσοτέρων αυτοτελών περιφερειών από ένα Υποθηκοφυλακείο για τη σύσταση ενός νέου Υποθηκοφυλακείου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Την 1-1-1958 από το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών αποσπάσθηκαν οι Δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού και Γλυφάδας και συστάθηκε το Υποθηκοφυλακείο Παλαιού Φαλήρου. Στη συνέχεια, την 1-2-1999 από το Υποθηκοφυλακείο Παλαιού Φαλήρου αποσπάσθηκε ο Δήμος Γλυφάδας και συστάθηκε το Υποθηκοφυλακείο Γλυφάδας. Αυτή η απόσπαση έχει ως αποτέλεσμα η έρευνα και η λήψη των πιστοποιητικών για ακίνητο, που ανήκει στο Δήμο Γλυφάδας, εφόσον υπάρχει μεταγεγραμμένος τίτλος προ της 1ης Ιανουαρίου 1958 ή προ της 1ης Φεβρουαρίου 1999, να γίνεται και από τα τρία Υποθηκοφυλακεία (Αθηνών, Παλαιού Φαλήρου, Γλυφάδας). Έτσι για κάθε καινούργια πράξη ο συναλλασσόμενος πρέπει ν' απευθύνεται για τη μεταγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο Γλυφάδας, ενώ για εξαλείψεις βαρών, άρσεις κατασχέσεων και διαγραφή αγωγών θα απευθύνεται στο αντίστοιχο από τα παραπάνω Υποθηκοφυλακεία, όπου χρονικά έγιναν οι ανωτέρω εγγραφές.

πηγή: www.gadamopoulos.gr

Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:37