ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

Ο αριθμός και η αρμοδιότητα των Υποθηκοφυλακείων προβλέπεται από το άρθρο 1 του Κανονιστικού Διατάγματος της 23-7-1941 καθώς και από τα άρθρα 6 και 7 του αυτού Κ.Δ., τα οποία ορίζουν τις περιφέρειες δικαιοδοσίας των Υποθηκοφυλακείων, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Ν.Δ 4201/1961, περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του κράτους. Βασικός κανόνας τήρησης της δημοσιότητας και της προτεραιότητας, που διέπει τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων είναι ότι κάθε καταχώριση γίνεται στο Υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Εάν, από οποιαδήποτε αιτία, τίτλος μεταβιβαστικός της κυριότητας μετεγράφη σε αναρμόδιο γραφείο, τότε η μεταγραφή θεωρείται ά κ υ ρ η. To ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις εγγραφής οποιουδήποτε βάρους ή αγωγής.

Ξεκινώντας από το βασικό αυτό κανόνα ο ερευνητής δικηγόρος, προκειμένου να κάνει σωστά την έρευνα των τίτλων της ιδιοκτησίας που του ανετέθη, πρέπει να ενημερωθεί τόσο για τις περιφέρειες που περιλαμβάνει το εκάστοτε Υποθηκοφυλακείο, όσο και για το ιστορικό της σύστασής του (δηλ. από ποιό έτος λειτουργεί και ποιό υποθηκοφυλακείο ήταν χρονικά αρμόδιο για το συγκεκριμένο ακίνητο), ώστε ο έλεγχος να γίνει και στα προηγούμενα υποθηκοφυλακεία.

Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 09:17