ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Νόμοι, Διατάξεις, Κανονισμοί ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ

Τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων είναι δημόσια και προσιτά σε όποιον θέλει να τα συμβουλευτεί, με τους περιορισμούς που προβλέπουν οι νόμοι. Στην έρευνα των βιβλίων προβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως μ α ζ ί με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι εάν το Υποθηκοφυλακείο υπάγεται στη περιφέρεια Πρωτοδικείου. Η έρευνα από οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται (άρθρο 41 Ν.Δ 3026/1954 Κώδικος περί Δικηγόρων). Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι στα ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία, που λειτουργούν σε έδρα Ειρηνοδικείου ή εκτός έδρας Πρωτοδικείου, η έρευνα είναι ελεύθερη σε οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα περί Δικηγόρων και τα άρθρα 1200 και 1339 Α.Κ. Είναι πρόδηλο, ότι οι διατάξεις αυτές δεν συνάδουν με την σοβαρότητα της διαδικασίας ελέγχου και μειώνουν την ασφάλεια των συναλλαγών και πρέπει να τροποποιηθούν, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση μόνο οι δικηγόροι να δικαιούνται στον οποιονδήποτε έλεγχο.

Πέραν τούτων, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2318/1995 "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ":
"Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται, με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, εναντίον των οποίων έχει εντολή να διενεργήσει κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως, να ενεργεί έρευνες στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, νηολόγια, ναυτικά υποθηκολόγια, μητρώα αεροσκαφών και διευθύνσεις συγκοινωνιών. Επίσης, για τον ίδιο σκοπό δικαιούται να λαμβάνει γνώση και να ζητά αντίγραφα όλων των προς μεταγραφή πράξεων των συμβολαιογράφων, των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβιβάσεως κυριότητας κινητών και των εγγράφων που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση και είναι κατατεθειμένα σε συμβολαιογράφο".

Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 09:17