ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Χρήσιμα Διεκπεραίωση Αιτήσεων

Διεκπεραίωση Αιτήσεων

Παράδειγμα: ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο δείγμα αίτησης δείγμα αίτησης είναι 17020.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2020:

Το αρχείο είναι ενημερωμένο έως και 2021-06-08

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2021:

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2020:

Το αρχείο είναι ενημερωμένο έως και 2021-06-08

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2021:

Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας.

Λόγω υποστελέχωσης της Υπηρεσίας η εφαρμογή δεν ενημερώνεται.


 

Last Updated on Wednesday, 15 September 2021 21:39