ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Χρήσιμα Διεκπεραίωση Αιτήσεων

Διεκπεραίωση Αιτήσεων

Παράδειγμα: ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο δείγμα αίτησης δείγμα αίτησης είναι 17020.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2020:

Το αρχείο είναι ενημερωμένο έως και 2021-03-01

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2021:

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2020:

Το αρχείο είναι ενημερωμένο έως και 2021-03-01

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2021:

Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας.


 

Last Updated on Friday, 08 January 2021 13:49