ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Διεκπεραίωση Αιτήσεων

Παράδειγμα: ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο δείγμα αίτησης δείγμα αίτησης είναι 17020.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2019:

Το αρχείο είναι ενημερωμένο έως και 2020-10-21

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2020:

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2019:

Το αρχείο είναι ενημερωμένο έως και 2020-10-21

Παρακαλώ, εισάγετε αρ. πρωτοκόλλου για το 2020:

Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας.


 

Last Updated on Thursday, 02 January 2020 14:26