ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Κατάθεση εγγράφων

Τα έγγραφα προς κατάθεση μπορεί να είναι:

1. Συμβόλαια αγοραπωλησίας, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς, ...

2. Αγωγές, προσημειώσεις, υποθήκες, ...

3. Αιτήσεις εξάλειψης υποθήκης, άρσης κατάσχεσης, ανακοπής πλειστηριασμού, ...

4. Δήλωση περί συνεχίσεως πλειστηριασμού, ...

Κάθε έγγραφο πρέπει να εφοδιάζεται με ξεχωριστό αριθμό προτεραιότητας. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία διότι π.χ. σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης δικαιώματα έχει αυτός που θα το εγγράψει πρώτος.

Η απόλυτη προτεραιότητα διασφαλίζεται με την επισύναψη στο έγγραφο χαρτιού προτεραιότητας, που φέρει χρονική σήμανση. Εφ' οσον το χαρτί προτεραιότητας έχει χρονική σήμανση έως και 13:00, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και μετά τη λήξη του ωραρίου κατάθεσης εγγράφων.

Η εξόφληση της κατάθεσης γίνεται εφ' άπαξ. Σε περίπτωση που το εισπρακτέο ποσό είναι άνω των 500€, εκδίδεται τραπεζική επιταγή σε «διαταγή Υποθηκοφυλακείου Αθηνών».

Last Updated on Monday, 23 January 2017 13:46