ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εκτίμηση Κόστους Συναλλαγής

Εκτίμηση Κόστους Συναλλαγής

Εκτίμηση Κόστους Συναλλαγής

Παρακαλώ, επιλέξτε τον τύπο της συναλλαγής:


Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραΐσκο Δ/ντη της Υπηρεσίας.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ

Αν η συναλλαγή (έγγραφο) εμπεριέχει πολλαπλά εμπράγματα δικαιώματα, τότε ο υπολογισμός του κόστους γίνεται ξεχωριστά για κάθε δικαίωμα. Π.χ. Γονική παροχή με Παρακράτηση επικαρπίας. Υπολογίζεται χωριστά η Γονική παροχή και χωριστά η Παρακράτηση επικαρπίας.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση:

  • μεταγραφομένων εγγράφων επικολλάται μεγαρόσημο 3 € για κάθε περιγραφόμενο εγγραπτέο δικαίωμα.
  • αποδοχής κληρονομιάς επικολλάται μεγαρόσημο 3 € για κάθε κληρονομούμενο.
  • εγγραπτέων δικαιωμάτων επικολλάται μεγαρόσημο 3 € για κάθε δικαίωμα.
  • αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών επικολλάται μεγαρόσημο 3 € για κάθε τίτλο.
  • χορήγησης αντιγράφων συμβολαίων επικολλάται μεγαρόσημο 3 € ανά συμβόλαιο.

 

 

Last Updated on Tuesday, 06 December 2022 11:58