ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

6/7/2018 : Έχει ολοκληρωθεί από τον διαχειριστή του συστήματος (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών) η αποστολή των κωδικών στους χρήστες της εφαρμογής. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής εφαρμογής και της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, θα είναι αδύνατη η χειρόγραφη τήρηση των βιβλίων. Παρακαλείστε όπως κατά τον χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας, λύσετε όλες τις απορίες σας σχετικά με την εφαρμογή, για την απρόσκοπτη  λειτουργία της κατά το επόμενο διάστημα.O αλγόριθμος της εφαρμογής ο σχεδιασμός και το debugging έγινε από την Δ/νση Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.

Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε σε συνεργασία με την εταιρία Soft Design

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Last Updated on Friday, 06 July 2018 17:24