ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

6/7/2018 : Έχει ολοκληρωθεί από τον διαχειριστή του συστήματος (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών) η αποστολή των κωδικών στους χρήστες της εφαρμογής. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής εφαρμογής και της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, θα είναι αδύνατη η χειρόγραφη τήρηση των βιβλίων. Παρακαλείστε όπως κατά τον χρόνο της δοκιμαστικής λειτουργίας, λύσετε όλες τις απορίες σας σχετικά με την εφαρμογή, για την απρόσκοπτη  λειτουργία της κατά το επόμενο διάστημα.

17/7/2018: Όσοι εκ των χρηστών δεν κάνουν δοκιμαστική χρήση της εφαρμογής (και είναι αρκετοί), μετά τον χρόνο εξάσκησης δεν θα τους δοθεί καμία παράταση για να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στο σύστημα.O αλγόριθμος της εφαρμογής ο σχεδιασμός και το debugging έγινε από την Δ/νση Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.

Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε σε συνεργασία με την εταιρία Soft Design

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Last Updated on Wednesday, 18 July 2018 09:49