ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

Το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών δημιούργησε διαδικτυακή εφαρμογή για τις ανάγκες των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων που δεν διαθέτουν πληροφοριακό σύστημα για την διαχείριση των κατατεθειμένων εγγράφων και αιτήσεων. Ευελπιστεί ότι το σύστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί σε όλα τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας. Με το σύστημα αυτό γίνεται υπολογισμός των εισπραττόμενων δικαιωμάτων και τελών, εκτυπώνονται τριπλότυπη απόδειξη,  το βιβλίο τελών και δικαιωμάτων, το βιβλίο εκθέσεων, γίνεται κατανομή των εισπραττομένων σε λογαριασμούς και ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις ημερήσιες εισπράξεις. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής από την Δ/νση Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με αλγόριθμο κρυπτογράφησης για απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής. Σήμερα η εφαρμογή βρίσκεται σε διαδικασία debugging. Ήδη λειτουργεί εφαρμογή για τον υπολογισμό των τελών και δικαιωμάτων που απευθύνεται στο συναλλασσόμενο κοινό, δικηγόρους και πολίτες, διαθέσιμη σε pc, laptop, tablet και κινητά.

Last Updated on Saturday, 06 April 2019 20:54