ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 24/5 27/5 28/5 31/5 ΚΑΙ 3/6 ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ( εκλογικά συνεργεία και δικαστικοί αντιπρόσωποι)  (Υπ.Αποφ.27002/6-5-19)

Last Updated on Friday, 24 May 2019 10:32