ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ1α/Γ.Π.οικ.  30344 Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης για τα ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΊΑ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25.4.2020 (Β’ 1587) έως και τις 31.5.2020.

12/5/2020: Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί όλα τα πιστοποιητικά μεταγραφής νέων τίτλων μέχρι και τις 20/3/2020.

Τα υπόλοιπα πιστοποιητικά (ιδιοκτησίας, βαρών, μη διεκδίκησης) εκδίδονται σταδιακά.

Μέχρι την έκδοση όλων των πιστοποιητικών που είναι σε καθυστέρηση δεν χορηγούμε ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ.

 

 

 

 

Παράταση του χρόνου έρευνας των αρχείων σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές από ώρα 11.00 μέχρι 15.00

Διάθεση αριθμών σειράς  προτεραιότητας ώρα 10.45 στην είσοδο της Υπηρεσίας.

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα  εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες και όλοι οι δικηγόροι που προσέρχονται στην υπηρεσία μας (τουλάχιστον 250 καθημερινά).

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Η Δ/νση Μηχανογράφησης του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών σχεδίασε και υλοποίησε με ίδια μέσα πλατφόρμα μέσω της οποίας θα δίνονται ραντεβού για την έρευνα στο αρχείο της Υπηρεσίας από δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές για όλο το ωράριο λειτουργίας της.

Οι όροι, ο χρόνος και η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής θα ανακοινωθούν με νεώτερη ανακοίνωσή μας μετά τις υποδείξεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Πρόσβαση στην υπηρεσία παρέχεται μέσω του υπομενού " ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΣΑ " του μενού της ιστοσελίδας "Έγκριση ραντεβού για έρευνα".

Ο χρόνος εκκίνησης της υπηρεσίας θα οριστεί με νεώτερη ανακοίνωση.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Η έρευνα στα βιβλία της υπηρεσίας Υποθηκοφυλακείου Αθηνών/ Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών/ Ενεχυροφυλακείου Αθηνών θα γίνεται κατά τις ώρες 11:00-14:00.

Απαραίτητη η επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας και η χρήση μάσκας προστασίας.

Η σειρά προσέλευσης θα τηρείται κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Κατά τις 10:45 θα μοιράζονται 40 νούμερα προτεραιότητας και η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται σε γκρούπ των 10 ατόμων.

Μετά την εξάντληση των 40 αριθμών προτεραιότητας  θα επιτρέπεται έλεγχος σύμφωνα με την κρίση της υπηρεσίας.

Η σειρά αναμονής των δικηγόρων για έρευνα θα είναι δεξιά της εισόδου προσέλευσης.

Ραντεβού με τον Προϊστάμενο Υποθηκοφυλακείου στο τηλ. 210-8640099

Ραντεβού με τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου στα τηλ. 210-8665080 και 210-8644399

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τα τμήματα της υπηρεσίας βλέπε αριστερά στο μενού Επικοινωνία

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η υπηρεσία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών/ Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών/ Ενεχυροφυλακείου Αθηνών ενημερώνει το συναλλασσόμενο κοινό δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και πολίτες ότι η συναλλαγή με την υπηρεσία θα γίνεται σύμφωνα με την 3074/2020 απόφασή της κατά το διάστημα 28/4/2020-15/5/2020.

Για την προστασία των συναλλασσομένων και των υπαλλήλων της έχουν ληφθεί ως πρόσθετα μέτρα τα εξής:

1. Έλεγχος της εισόδου και εξόδου του κτιρίου από υπάλληλο υπηρεσίας security

2. Έλεγχος της απόστασης των προσερχομένων από υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων

3. Θερμομέτρηση από εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  και ιχνηλάτηση των εισερχομένων (καταγραφή στοιχείων τους)

4. Κατασκευή πρόσθετων διαχωριστικών (plexiglass) στα γκισέ συναλλαγής

5. Χορήγηση μασκών, γαντιών και απολυμαντικών στο προσωπικό της

6. Τοποθέτηση απολυμαντικού χεριών στους χώρους προσέλευσης.

Επί πρόσθετα έχουν ολοκληρωθεί οι ελαιοχρωματισμοί όλων των κοινόχρηστων χώρων με ταυτόχρονη απολύμανσή τους

 

Last Updated on Friday, 15 May 2020 22:32