ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ   ....   ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ.

Το κλείσιμο των ραντεβού μέσω της πλατφόρμας γίνεται από το υπομενού "ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΣΑ" του μενού "Έγκριση ραντεβού για έρευνα".

 

Η αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία στις 10.45 για την παραλαβή της σειράς προτεραιότητας είναι υποχρεωτική για τους  δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές μέχρι την ενεργοποίση της πλατφόρμας.

 

Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία που φέρνουν την  ένδειξη αστεράκι *.

Στο πεδίο Subject συμπληρώνεται ο Α.Μ του δικηγόρου.

Στο πεδίο Name το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου.

Στο πεδίο Content γράφεται η ημερομηνία του αιτούμενου ραντεβού καθώς και ο αιτούμενος χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης.

Τα ραντεβού ανακοινώνονται στο μενού "Έγκριση ραντεβού για έρευνα".

Ο δικηγόρος προσέρχεται και επιδεικνύει μέσω του κινητού του στον υπάλληλο στην είσοδο της υπηρεσίας την έγκριση του ραντεβού και την επαγγελματική του ταυτότητα.

Οι χρόνοι πρέπει να τηρούνται για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την έρευνα όλοι οι αιτούντες δικηγόροι.

Last Updated on Tuesday, 05 May 2020 21:24