ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Το κλείσιμο των ραντεβού μέσω της πλατφόρμας γίνεται από το υπομενού "ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ" του μενού "ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ".

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Αίτηση για ραντεβού γίνεται από 9.00 μέχρι τις 15:00 και ΜΟΝΟ για την επόμενη ημέρα. Για την Δευτέρα τα αιτήματα θα στέλνονται μόνο Παρασκευή τις ίδιες ώρες. Αιτήματα που στέλνονται εκτός του πιο πάνω διαστήματος το σύστημα τα ακυρώνει. Σε περίπτωση μη έγκρισης του ραντεβού, λόγω μεγάλης ζήτησης, παρακαλούμε να ξαναδοκιμάσετε σε επόμενο χρονικό σημείο.

Για εξαιρετικές περιπτώσεις άδεια θα δίνουν μόνο οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων.

Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία που φέρνουν την  ένδειξη αστεράκι *.

Στο πεδίο Subject συμπληρώνεται ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός:

1 για ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ (συμβόλαια, διοικητικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις)* (8.30-13.00)

2 για ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (για πιστοποιητικά και αντίγραφα) (8.30-13.00)

3 για ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (10.00-15.00)

4 για ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ (πιστοποιητικά και αντίγραφα) (8.30-14.00)

5 για ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (8.30-13.00)- ΠΑΡΑΛΑΒΗ (8.30-14.00)- ΕΡΕΥΝΑ (Γαλάτσι, Μοσχάτο) (10.00 -15.00)

6 για ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ * (8.30-13.00) Κατάθεση: Τρίτη-Πέμπτη, Αντίγραφα: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή

Στο πεδίο Name ΜΟΝΟ το ονοματεπώνυμο του συναλλασσόμενου.

Στο πεδίο Content γράφεται ΜΟΝΟ ο αριθμός μητρώου του δικηγόρου/δικαστικού επιμελητή ή ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας για τους πολίτες ΚΑΙ η επιθυμητή ώρα.

* στο πεδίο Content συμπληρώνετε επίσης το πλήθος των αντιγράφων που επιθυμείτε να λάβετε ή ο αριθμός των πράξεων που θέλετε να καταθέσετε.

Στο πεδίο Image Verification (Captcha code) αναγράφουμε τα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου (κεφαλαία ή μικρά) ή τους αριθμούς που βλέπουμε στα αριστερά στο δεξιό κενό μέρος και πατάμε το κουμπί submit.

Ελέγχουμε πάνω από την φόρμα το μήνυμα στο μπλε πλαίσιο αν είναι έγκυρη η καταχώρηση (thank you for your entry... ). Τα πεδία καθαρίζουν και η αίτηση έχει ολοκληρωθεί.

 

ΑΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.

Τα ραντεβού της επόμενης ημέρας, καθώς και οι ώρες προσέλευσης θα ανακοινώνονται στο μενού "ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ" μετά τις 17:00.

Ο πολίτης / δικηγόρος / δικαστικός επιμελητής προσέρχεται και επιδεικνύει μέσω του κινητού του στον υπάλληλο στην είσοδο της υπηρεσίας την  "ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ" (ΑΜ ή ΔΑΤ στον πίνακα) και την επαγγελματική του ταυτότητα για δικηγόρο/δικαστικό επιμελητή ή την αστυνομική τους ταυτότητα οι πολίτες. Στα αστυνομικά όργανα επιδεικνύεται η ηλεκτρονική σελίδα του κινητού με τον πίνακα του ραντεβού ο οποίος συνοδεύει τη βεβαίωση μετακίνησης.

 

 

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από την ομάδα της Δ/νσης Μηχανογράφησης της Υπηρεσίας.

 

Last Updated on Monday, 23 November 2020 16:01