ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για όλες τις πράξεις (συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.) που κατατίθενται στην Υπηρεσία μας από 1-6-2020, απαιτείται η επισύναψη στις εν λόγω πράξεις της δήλωσης Δ2 και Δ2’ αντίστοιχα, θεωρημένη από το Γραφείο Κτηματογράφησης που λειτουργεί στα Ολυμπιακά Ακίνητα (https://www.ktimatologio-athina.gr/) και Πατησίων 48 μαζί με την απόδειξη πληρωμής, ασχέτως του χρόνου σύνταξής τους.

Στις περιπτώσεις κατάργησης δηλωθέντων δικαιωμάτων απαιτείται η επισύναψη στο προς κατάθεση έγγραφο, μόνο της δήλωσης Δ2’, αφού στην εν λόγω δήλωση δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Για όσες πράξεις έχουν συνταχθεί μετά την 1-6-2020 μαζί με την πιο πάνω δήλωση απαιτείται και η επισύναψη του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου. Αν το πιστοποιητικό αναφέρεται στο κείμενο του προς κατάθεση εγγράφου, δεν χρειάζεται η επισύναψή του καθώς έχει ήδη προσκομιστεί στο αρμόδιο όργανο που συνέταξε το έγγραφο.

Για περιπτώσεις επείγοντος χαρακτήρα η επικοινωνία με το Γραφείο Κτηματογράφησης στα Ολυμπιακά Ακίνητα και Πατησίων 48 θα γίνεται με αποστολή e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Αν δε δοθεί άμεση απάντηση, μεταβείτε με αντίγραφο του e-mail στα Ολυμπιακά ακίνητα (Λεωφόρος Βεΐκου 137, Γαλάτσι και Πατησίων 48).

 

Last Updated on Saturday, 07 November 2020 17:50