ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

Σύμφωνα με την με Α.Π.: 1691/8-9-2020 απόφαση του Προϊσταμένου, το Ενεχυροφυλακείο Αθηνών από 9-9-2020 θα λειτουργεί ως εξής:

  • Κατάθεση αιτήσεων για αντίγραφα: Δευτέρα / Τετάρτη / Παρασκευή για τις ώρες 8.30 - 13.00
  • Κατάθεση νέων ενεχύρων: Τρίτη και Πέμπτη για τις ώρες 8.30 - 13.00
  • Έρευνα καθημερινά για τις ώρες 8.30 - 15.00

Η έρευνα θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας για μία (1) ώρα ανά τέσσερα (4) άτομα.

Last Updated on Wednesday, 16 September 2020 08:12