ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 17/3/2021 ΗΤΑΝ:

ΚΩΔΙΚΟΣ 1: 444

ΚΩΔΙΚΟΣ 2: 104

ΚΩΔΙΚΟΣ 3: 683

ΚΩΔΙΚΟΣ 4: 236

ΚΩΔΙΚΟΣ 5: 159

ΚΩΔΙΚΟΣ 6: 33

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ : 1659 !!!!!

Last Updated on Thursday, 03 November 2022 09:51