ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Διοίκηση Β. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Μηχανογράφησης Κτηματολογίου και Ενεχυροφυλακείου

Β. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Μηχανογράφησης Κτηματολογίου και Ενεχυροφυλακείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διευθυντής: Καραΐσκος Κωνσταντίνος

Γραφείο 5 στον 5Ο όροφο
τηλέφωνο: 1509, 2108641399

 

Τμήματα:

α) Τμήμα Μηχανογράφησης Ενεχύρου Κτηματολογίου και Αρχείου (Πέμπτος Όροφος)

Προϊσταμένη: Μαραγκού Ευτυχία

Γραφείο 2 στον 5ο όροφο

τηλέφωνο: 1503, 1504, 2108643899

 

β) Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης (Πέμπτος Όροφος)

Προϊσταμένη: Μαργαριτοπούλου Σταματίνα

Γραφείο 3 στον 5ο όροφο

τηλέφωνο: 2108654277

 

γ) Τμήμα Διαχείρισης, Οικονομικού και Λογιστικού Ελέγχου (Ισόγειο)

Προϊστάμενος: Τσάβαλος Ιωάννης

Γραφείο 2 Ισόγειο

τηλέφωνο: 2108646499

 

Last Updated on Friday, 12 March 2021 22:12