ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Α. Διεύθυνση Μεταγραφών Υποθηκών, Κατασχέσεων και Διεκδικήσεων

Διευθυντής: Γιαπαλής Μιχαήλ

Γραφείο 1 στον 5ο όροφο
τηλέφωνο: 2108640099

 

Τμήματα:

α) Τμήμα Μεταγραφών  (Τρίτος Όροφος)

Προϊστάμενος: Σωκράτους Σωκράτης

Γραφείο 3 στον 3ο όροφο

τηλέφωνο: 2108641499

 

β) Τμήμα Υποθηκών, Κατασχέσεων και Διεκδικήσεων (Τέταρτος Όροφος)

Προϊστάμενη: Ταταρίδα Αθανασία

Γραφείο 5 στον 4ο όροφο

τηλέφωνο: 2108644699

 

γ) Τμήμα Παλαιών Τίτλων (Έκτος Όροφος)

Προϊστάμενος: Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος

Γραφείο 1 στον 6ο όροφο

τηλέφωνο: 2108643699

 

Last Updated on Saturday, 07 November 2020 23:34