ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Διοίκηση

Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών είναι υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδικότερα, υπάγεται στη Διεύθυνση Δικηγορικού Λειτουργήματος, Συμβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του υπουργείου.

Απασχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους κατανεμημένους διοικητικά στις εξής 2 διευθύνσεις:

  1. Διεύθυνση Μεταγραφών,Υποθηκών, Κατασχέσεων και Διεκδικήσεων
  2. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανογράφησης

Προσοχή! Το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών δεν σχετίζεται διοικητικά με άλλα έμμισθα ή άμισθα Υποθηκοφυλακεία. Συνεπώς, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα άλλων Υποθηκοφυλακείων.

Last Updated on Wednesday, 11 November 2020 19:53