ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Μεταγραφές

Μεταγραφές Τίτλων Ιδιοκτησίας, Υποθηκών, Αγωγών, Κατασχέσεων, Εξαλείψεων και Πλασματικών Ενεχύρων.

Μεταγραφή είναι η καταγραφή μιάς περίληψης (συμπλήρωση δεδομένων πεδίων) της περίληψης των κατατιθέμενων συμβολαίων στις μερίδες των συμβαλλομένων στους τόμους των μερίδων κι ενδεχόμενη ενημέρωση των Γενικών Αλφαβητικών Ευρετηρίων (ΓΑΕ).

Last Updated on Monday, 26 September 2011 13:27