ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Αρχειοθέτηση

Η αρχειοθέτηση των εγγράφων εξυπηρετεί την αρχή της δημοσιότητας,  επιτρέπει τη σύνδεσή του με τους προκατόχους κι επομένως δείχνει την πορεία κτήσης του ακινήτου.

Διατήρηση αρχείων Μεταγραφών, Συμβολαίων, Αγωγών, Εξαλείψεων και Πλασματικών Ενεχύρων.

Παλαιά Συμβόλαια
Τα παλαιά συμβόλαια διατηρούνται στις εγκαταστάσεις της οδού Αγ. Μελετίου 80A.

Last Updated on Wednesday, 29 May 2013 12:31