ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρεχόμενες Υπηρεσίες Χορήγηση Πιστοποιητικών

Χορήγηση Πιστοποιητικών

Χορήγηση πιστοποιητικών μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων και αντιγράφων συμβολαίων, μερίδων, περιλήψεων.

Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:28