Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών

... θεματοφύλακας εμπραγμάτων δικαιωμάτων και ενεχύρων

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ

Νόμιμος Αναπληρωτής: Μιχάλης Γιαπαλής
Γραφείο Προϊσταμένου στον 5ο όροφο
τηλέφωνο: 2108640099

 

Last Updated on Tuesday, 24 November 2015 10:25