ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ

Υποθηκοφύλακας: Μιχάλης Γιαπαλής
Γραφείο Προϊσταμένου στον 5ο όροφο
τηλέφωνο: 2108640099

Αναπληρωτής: Κων/νος Καραΐσκος

Γραφείο στον 5ο όροφο

τηλέφωνο: 2108641399

 

Last Updated on Saturday, 06 April 2019 20:59