ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μιχάλης Γιαπαλής 5ος όροφος

τηλέφωνο: 2108640099

Κων/νος Καραΐσκος 5ος όροφος

τηλέφωνο: 2108641399

 

Last Updated on Wednesday, 13 January 2021 08:33