ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Υποθήκες, Εξαλείψεις

Καταγραφή Υποθηκών (σειρά, ημερομηνία, ακίνητο, υπέρ ποίου, κατά ποίου, δια ποσό) και Εξαλείψεων (μερικών / ολικών). Σημειωτέον ότι οι εργαζόμενοι στις εξαλείψεις είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι, αφού επισφραγίζουν το αίσιο τέλος μιας κατά κανόνα μακροχρόνιας αποπληρωμής δανείου.

Last Updated on Monday, 26 September 2011 13:28