ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Χαρακτηρισμός

Χαρακτηρισμός των συμβολαίων είναι μία εξέταση που υφίστανται τα συμβόλαια, ως προς:

  • την εφαρμογή των νόμων
  • τον εντοπισμό των μερίδων
  • τη συμφωνία της περίληψης με το σώμα του συμβολαίου

Κατά το χαρακτηρισμό και την καταχώριση είναι δυνατό να εντοπιστεί ουσιώδες σφάλμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή του συμβολαίου, αν η εκκρεμότητα δεν επιλυθεί εμπρόθεσμα μετά από  σχετική επικοινωνία με το συμβολαιογράφο.

Last Updated on Monday, 26 September 2011 13:27