ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Αγωγές, Κατασχέσεις

Καταγραφή Αγωγών και Κατασχέσεων που αφορούν ακίνητα και τιτλούχους ιδιοκτησιών.

Last Updated on Wednesday, 29 June 2011 09:39