ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Διοίκηση

Διοίκηση

Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών είναι υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδικότερα, υπάγεται στη Διεύθυνση Δικηγορικού Λειτουργήματος, Συμβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του υπουργείου.

Απασχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους κατανεμημένους διοικητικά στις εξής 2 διευθύνσεις:

  1. Διεύθυνση Μεταγραφών,Υποθηκών, Κατασχέσεων και Διεκδικήσεων
  2. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανογράφησης
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας είναι ο Καραΐσκος Κωνσταντίνος MSc

Προσοχή! Το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών δεν σχετίζεται διοικητικά με άλλα έμμισθα ή άμισθα Υποθηκοφυλακεία. Συνεπώς, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα άλλων Υποθηκοφυλακείων.

Last Updated on Tuesday, 23 November 2021 22:29
 

Β. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Μηχανογράφησης Κτηματολογίου και Ενεχυροφυλακείου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διευθυντής: Καραΐσκος Κωνσταντίνος

Γραφείο 1 στον 5Ο όροφο
τηλέφωνο: 1509, 2108641399

 

Τμήματα:

α) Τμήμα Μηχανογράφησης Ενεχύρου Κτηματολογίου και Αρχείου (Πέμπτος Όροφος)

Προϊσταμένη: Μαραγκού Ευτυχία

Γραφείο 2 στον 5ο όροφο

τηλέφωνο: 1503, 1504, 2108643899

 

β) Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης (Πέμπτος Όροφος)

Προϊσταμένη: Μαργαριτοπούλου Σταματίνα

Γραφείο 3 στον 5ο όροφο

τηλέφωνο: 2108654277

 

γ) Τμήμα Διαχείρισης, Οικονομικού και Λογιστικού Ελέγχου (Ισόγειο)

Προϊστάμενος: Τσάβαλος Ιωάννης

Γραφείο 2 Ισόγειο

τηλέφωνο: 2108646499

 

Last Updated on Tuesday, 23 November 2021 22:27
 

Α. Διεύθυνση Μεταγραφών Υποθηκών, Κατασχέσεων και Διεκδικήσεων

 

Αν. Διευθυντής: Ταταρίδα Αναστασία

Γραφείο 5 στον 4ο όροφο

τηλέφωνο: 2108644699

 

Τμήματα:

α) Τμήμα Μεταγραφών  (Τρίτος Όροφος)

Προϊστάμενος: Σωκράτους Σωκράτης

Γραφείο 3 στον 3ο όροφο

τηλέφωνο: 2108641499

 

β) Τμήμα Υποθηκών, Κατασχέσεων και Διεκδικήσεων (Τέταρτος Όροφος)

Προϊστάμενη: Ταταρίδα Αθανασία

Γραφείο 5 στον 4ο όροφο

τηλέφωνο: 2108644699

 

γ) Τμήμα Παλαιών Τίτλων (Έκτος Όροφος)

Προϊστάμενος: Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος

Γραφείο 1 στον 6ο όροφο

τηλέφωνο: 2108643699

 

Last Updated on Tuesday, 23 November 2021 22:26