ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Διοίκηση

Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών είναι υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ειδικότερα, υπάγεται στη Διεύθυνση Δικηγορικού Λειτουργήματος, Συμβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του υπουργείου.

Διοικητικά εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο.

Απασχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους κατανεμημένους διοικητικά στις εξής 2 διευθύνσεις:

  1. Διεύθυνση Μεταγραφών,Υποθηκών, Κατασχέσεων και Διεκδικήσεων
  2. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανογράφησης

Προσοχή! Το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών δεν σχετίζεται διοικητικά με άλλα έμμισθα ή άμισθα Υποθηκοφυλακεία. Συνεπώς, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα άλλων Υποθηκοφυλακείων.

Last Updated on Tuesday, 03 November 2015 16:31
 

Α. Διεύθυνση Μεταγραφών Υποθηκών, Κατασχέσεων και Διεκδικήσεων

Διευθυντής: Γιαπαλής Μιχαήλ

Γραφείο 1 στον 5ο όροφο
τηλέφωνο: 2108640099

 

Τμήματα:

α) Τμήμα Μεταγραφών  (Τρίτος Όροφος)

Προϊστάμενη: Σωκράτους Σωκράτης

Γραφείο 3 στον 3ο όροφο

τηλέφωνο: 2108641499

 

β) Τμήμα Υποθηκών, Κατασχέσεων και Διεκδικήσεων (Τέταρτος Όροφος)

Προϊστάμενη: Ταταρίδα Αθανασία

Γραφείο 5 στον 4ο όροφο

τηλέφωνο: 2108644699

 

γ) Τμήμα Παλαιών Τίτλων (Έκτος Όροφος)

Προϊστάμενος: Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος

Γραφείο 1 στον 6ο όροφο

τηλέφωνο: 2108643699

 

Last Updated on Monday, 18 June 2018 11:24
 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ

Υποθηκοφύλακας: Μιχάλης Γιαπαλής
Γραφείο Προϊσταμένου στον 5ο όροφο
τηλέφωνο: 2108640099

Αναπληρωτής: Κων/νος Καραΐσκος

Γραφείο στον 5ο όροφο

τηλέφωνο: 2108641399

 

Last Updated on Saturday, 06 April 2019 20:59
 

Β. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Μηχανογράφησης

Διευθυντής: Καραΐσκος Κωνσταντίνος

Γραφείο 5 στον 5Ο όροφο
τηλέφωνο: 1509, 2108641399

 

Τμήματα:

α) Τμήμα Μηχανογράφησης Ενεχύρου Κτηματολογίου και Αρχείου (Πέμπτος Όροφος)

Προϊσταμένη: Μαραγκού Ευτυχία

Γραφείο 2 στον 5ο όροφο

τηλέφωνο: 1503, 1504, 2108643899

 

β) Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης (Πέμπτος Όροφος)

Προϊσταμένη: Μαργαριτοπούλου Σταματίνα

Γραφείο 3 στον 5ο όροφο

τηλέφωνο: 2108654277

 

γ) Τμήμα Διαχείρισης, Οικονομικού και Λογιστικού Ελέγχου (Ισόγειο)

Προϊστάμενος: Τσάβαλος Ιωάννης

Γραφείο 2 Ισόγειο

τηλέφωνο: 2108646499

 

Last Updated on Monday, 25 June 2018 20:08