ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τι μπορείτε να κάνετε & Πώς

Τρόπος κατάθεσης εγγράφων "παγωμένου διαστήματος" του ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 • Τρόπος κατάθεσης εγγράφων στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών που αφορούν ακίνητα του Δήμου Γαλατσίου κατά το "παγωμένο διάστημα" (δηλαδή από 22/12/2016 και εντεύθεν και έως την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κτηματολογικού γραφείου)
 • Για οποίοδήποτε έγγραφο κατατίθεται προς καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών για το Δήμο Γαλατσίου από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν και έως νεωτέρας ανακοινώσεως:
 1. Αίρεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης Δ2.
 2. Υποβάλλεται 2ο απλό φωτοαντίγραφο και συνιστάται να υπάρχει και η 2η περίληψη του εγγράφου. Ειδικότερα, στα έγγραφα που δεν περιγράφεται το ακίνητο (όπως τροπές, εξαλείψεις, σημειώσεις διαφόρων ειδών στο περιθώριο, προσημειώσεων, κατασχέσεων, αγωγών κλπ) είναι απαραίτητη η κατάθεση περίληψης η οποία θα περιλαμβάνει τα πολύ βασικά στοιχεία των συμβαλλομένων, θα περιγράφει τα ακίνητα και θα σημειώνεται ο τίτλος κτήσης του, ο τόμος/φύλλο ή τόμος φύλλο και αριθμός αναλόγως.
 3. Συνιστάται η επισύναψη "πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου" σε απλή φωτοτυπία ή αναφορά του αριθμού ΚΑΕΚ του ακινήτου, ώστε να εντοπιστεί το ακίνητο και να καταχωριστεί σωστά στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου.
 4. Στο αντίγραφο της προς καταχώριση πράξης να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του αιτούντος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (απαραίτητα: τηλέφωνο σταθερό και κινητό).
 • Μετά τη λήξη της ως άνω "ΠΑΓΩΜΕΝΗΣ" ΠΕΡΙΟΔΟΥ με βάση το Ν. 2664/1998 ως ισχύει,

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ

όσων καταθέτουν στο Υποθηκοφυλακείο εντός της περιόδου αυτής συμβόλαια ή άλλου είδους εγγραπτέα έγγραφα που εμπεριέχουν "ΧΩΡΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ" (όπως κατάτμηση, συνένωση, σύσταση δουλείας διόδου, σύσταση με βάση την οποία αποτυπώνονται χώροι αποκλειστικής χρήσης κάθετων ιδιοκτησιών κλπ), με μέριμνά τους να γίνει ενημέρωση των ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

ΈΤΣΙ, μετά την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου και για την περιοχή του Δήμου Γαλατσίου, οι νομίμως ενδιαφερόμενοι πρέπει να αιτηθούν και να παραλάβουν από το Κτηματολογικό Γραφείο "Κτηματογραφικό Διάγραμμα", ώστε ο ιδιώτης μηχανικός τους να προβεί σε σύνταξη "Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών".

Στη συνέχεια, όλος ο φάκελος θα κατατεθεί εις διπλούν (τα δεύτερα αντίγραφα σε φωτοτυπία) στο Κτηματολογικό γραφείο και θα περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση του άρθρου 6 § 4
 2. Περίληψη, όπου πλην των άλλων θα επιλέξει στην πρώτη σελίδα το πεδίο "Χωρική μεταβολή"
 3. Ο τίτλος σε φωτοτυπία
 4. Κτηματογραφικό Διάγραμμα
 5. Διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και με βάση το ΕΓΣΑ '87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς '87)
 6. Τεχνική έκθεση μηχανικού (λεκτική ανάλυση του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών)
 7. Αντίγραφο μερίδας, σε περίπτωση επαχθούς ή χαριστικής δικαιοπραξίας (πώληση, διανομή, γονική παροχή, δωρεά κλπ) ή πιστοποιητικό μεταγραφής σε κάθε άλλη περίπτωση.
Last Updated on Friday, 23 December 2016 11:17
 

Παραλαβή Πιστοποιητικών

Παραλαβή πιστοποιητικών από τα ταμεία στο ισόγειο.

Last Updated on Saturday, 27 November 2010 01:03
 

Έρευνα & έλεγχος υποθηκών & εξαλείψεων

Έρευνα κι έλεγχος υποθηκών κι εξαλείψεων στον 4ο όροφο.

Last Updated on Saturday, 27 November 2010 01:03
 

Γενικά για το Υποθηκοφυλακείο

Το υποθηκοφυλακείο των Αθηνών ιδρύθηκε το 1857 κι έβαλε τάξη στο πρώην άναρχο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινητων της Αθήνας. Επίσης, συντελεί στην τροφοδοσία με ρευστότητα της οικοδομικής δραστηριότητας, που εδώ και πάνω από ένα αιώνα απετέλεσε την ατμομηχανή της οικονομίας μας.

Η λίαν νεότευκτη υπηρεσία του, το Ενεχυροφυλακείο των Αθηνών, που συστάθηκε το 2000, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων όλης της επικράτειας, κι εξόχως στη δυνατότητα δανειοδότησης των τραπεζών, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Στο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες και κάποιες «πρώτες βοήθειες» τόσο για την προετοιμασία της επίσκεψής σας στην υπηρεσία μας, όσο και για την παραμονή σας σε αυτή.

Στα άρθρα «Για ποιό Λόγο αναπτύσσεται η Ιστοσελίδα» και «Γιατί κατ' αυτό τον Τρόπο», μπορείτε να βρείτε απαντήσεις αναφορικά με τα «γιατί» και «πώς» της ιστοσελίδας μας.

Στο σύνδεσμο (εξωτερικός σύνδεσμος) θα βρείτε γενικές πληροφορίες γενικά για υποθηκοφυλακείο.

Ν.Δ. 4201/1961
Β.Δ. 533/1963
Η Λειτουργία των Υποθηκοφυλακειων (εξωτερικός σύνδεσμος)
Διαύγεια - ΕΤ

Last Updated on Tuesday, 26 June 2018 20:54
 

Έρευνα & έλεγχος πλασματικών ενεχύρων

Έρευνα κι έλεγχος πλασματικών ενεχύρων στο ισόγειο.

Last Updated on Thursday, 25 November 2010 18:43
 

Κατάθεση συμβολαίων & αιτήσεων

Κατάθεση συμβολαίων κι αιτήσεων στα ταμεία στο ισόγειο.

Last Updated on Saturday, 27 November 2010 01:03
 

Έρευνα & έλεγχος μερίδων

Έρευνα κι έλεγχος μερίδων στον 3ο όροφο.

Αρχείο αλφαβητικών ευρετηρίων (ΓΑΕ) 1987 έως 1999

Last Updated on Wednesday, 18 May 2011 10:09
 

Έρευνα & έλεγχος αγωγών & κατασχέσεων

Έρευνα κι έλεγχος αγωγών και κατασχέσεων στον 4ο όροφο.

Last Updated on Saturday, 27 November 2010 01:03
 

Έρευνα & έλεγχος συμβολαίων

Έρευνα κι έλεγχος συμβολαίων στον 1ο και στο 2ο όροφο.

Last Updated on Friday, 13 May 2011 13:07