ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΜΙΣΘΩΝ-ΕΜΜΙΣΘΩΝ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΪΣΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ

 

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των Άμισθων Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε Έμμισθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 811/1971, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4456/2017 και σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Ν, 4487/2017.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η γνώση των "κωδικών" ασφαλείας που δίνονται από τον διαχειριστή της εφαρμογής που είναι το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

Για ρύθμιση του browser που χρησιμοποιείτε, για την εκτύπωση της απόδειξης, αναφορικά με τα αναδυόμενα παράθυρα (pop ups) ακολουθήστε τις οδηγίες του link.

 

Μετά την είσοδο ανάλογα με τους κωδικούς ο χρήστης αποκτά ρόλους για να μπορεί να διαχειριστεί έγγραφα ή παλαιούς τίτλους.

 

 

ΡΟΛΟΣ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Ο "αριθμός πρωτοκόλλου" του προς κατάθεση εγγράφου δίνεται αυτόματα από το σύστημα. Μετά την αποθήκευση καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον αριθμό πρωτοκόλλου και απαιτείται καινούργια εισαγωγή με νέο πρωτόκολλο είτε για την επιστροφή του εγγράφου είτε για διόρθωση της καταχώρησης.

Στην συνέχεια συμπληρώνουμε το "όνομα του καθού", τον "αριθμό του εγγράφου" και την "εκδούσα αρχή".

Επιλέγουμε από την λίστα το "είδος εγγράφου" και αν δεν υπάρχει στην λίστα επιλέγουμε "χειροκίνητη εισαγωγή".

--- Στην περίπτωση που το είδος εγγράφου υπάρχει στην λίστα συμπληρώνουμε το "ποσό", το "πλήθος των πιστοποιητικών" που ζητούνται, το "πλήθος των προς κατάθεση εγγράφων" τον "συνολικό αριθμό των φύλλων" και το "πλήθος των ακινήτων" στα ανάλογα πεδία και όπου αυτό απαιτείται.

Με την «υποβολή» γίνεται συνολικά και επιμέρους υπολογισμός του ποσού πληρωμής.

Με την «αποθήκευση» ολοκληρώνεται η συναλλαγή και εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη καταβολής του ποσού προς είσπραξη.

Οι διπλές πράξεις παίρνουν διαφορετικό πρωτόκολλο για κάθε πράξη.

--- Στην περίπτωση που το είδος εγγράφου δεν υπάρχει στην λίστα, στην περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε επιστροφή ποσού ή ή στην περίπτωση είσπραξης συμπληρωματικού ποσού επιλέγουμε «χειροκίνητη εισαγωγή».

 

 

Για την χειροκίνητη εισαγωγή απαιτείται πρόσθετος κωδικός, ο "κωδικός προϊσταμένου".Ο κωδικός προϊσταμένου δεν πρέπει να περάσει στα χέρια μη εξουσιοδοτημένου χρήστη για λόγους ασφαλείας.

Κατά την χειροκίνητη εισαγωγή δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής των πεδίων χειροκίνητα.

Για επιστρεφόμενο ποσό απαιτείται το τσεκάρισμα "επιστροφές" και το ποσό να εμφανίζεται με –(μείον) π.χ  -100000, -5 κλπ

Ο "ΣΧΕΤ.ΑΡ.ΠΡΩΤ." συμπληρώνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που συσχετίζεται το συμπληρωματικό ή η επιστροφή.

Με την «υποβολή» γίνεται συνολικά και επιμέρους υπολογισμός του ποσού πληρωμής.

Με την «αποθήκευση» ολοκληρώνεται η συναλλαγή και εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη καταβολής του ποσού προς είσπραξη.

Για την συνέχεια επιλέγουμε «ανανέωση» για εξυπηρέτηση του επόμενου προς κατάθεση εγγράφου.

Στο τέλος της ημέρας εκδίδουμε την «Συγκεντρωτική κατάσταση τελών και δικαιωμάτων», το «Βιβλίο εκθέσεων» και τον «Επιμερισμό των ποσών» στους προς απόδοση λογαριασμούς.

 

 

 

 

 

 

 

Τις τρεις αυτές καταστάσεις τις αποθηκεύουμε τοπικά στον υπολογιστή μας, διότι η εφαρμογή δεν παρέχει δυνατότητα για έκδοσή τους σε επόμενο χρονικό σημείο.

Οι καταστάσεις αυτές αυτόματα υποβάλλονται από την εφαρμογή στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για έλεγχο.

 

 

ΡΟΛΟΣ 2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο γίνεται ο υπολογισμός και των παλαιών τίτλων. Στο πεδίο "Εκδούσα αρχή" συμπληρώνεται μόνο όταν η αίτηση έχει κατατεθεί από Δημόσια Υπηρεσία διαφορετικά βάζουμε παύλα (-). Το ίδιο κάνουμε και στην περίπτωση "Σχετ.Αριθμ.Πρωτ" συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση συμπληρωματικού ή επιστροφής. Διαφορετικά βάζουμε παύλα (-). Στα συμπληρωματικά και στις επιστροφές στο "αρ.εγγράφου" γράφουμε το πρωτόκολλο που συσχετίζεται το συμπληρωματικό ή η επιστροφή. Για επιστροφές τα πεδία συμπληρώνονται με αρνητικά νούμερα. πχ -4.

Η έξοδος από την εφαρμογή γίνεται με το πλήκτρο «Έξοδος».

 

Το πλήκτρο "Αποθήκευση" αποθηκεύει τα δεδομένα και εκδίδει την απόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Πρέπει να γίνει ρύθμιση του browser, αν η απόδειξη δεν εκδίδεται, σύμφωνα με το link.

 

Για τον mozilla η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

 

 

 

Για τον chrome η ρύθμιση γίνεται ως εξής:


Τα output (αποδείξεις, καταστάσεις) αποθηκεύονται για τυχόν επανεκτυπώσεις στο folder download (λήψεις).

 

Συγκεντρωτική κατάσταση από όλα τα υποθηκοφυλακεία σε πραγματικό χρόνο αποστέλνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για έλεγχο και ενημέρωση των εισπραττομένων δικαιωμάτων και τελών.

 

Last Updated on Saturday, 07 July 2018 10:15
 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Last Updated on Wednesday, 28 March 2018 21:40
 

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2005 υπήρχαν 2 φόροι στις μεταβιβάσεις:

  • Ο φόρος μεταβίβασης 9-11% για τις μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία (αγοραπωλησίες κ.λ.π.)
  • Ο φόρος από χαριστική αιτία για τις μεταβιβάσεις κληρονομιών –δωρεών –γονικών παροχών που εκφράζονταν με τις 3 κλίμακες.

Από την 1/1/2006 ισχύουν 5 φόροι γιατί προστέθηκαν και ο ΦΑΥ,το τέλος συναλλαγών, και ο ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Friday, 24 June 2011 08:48
 

Το Κοινό

Οι υπηρεσίες του υποθηκοφυλακείου απευθύνονται σε όλους τους πολίτες οι οποίοι σχετίζονται με ακίνητα εντός της περιοχής που υπάγεται στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας, εκτός από την έρευνα των βιβλίων, που επιτρέπεται μόνο σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές. Για το λόγο αυτό, οι κύριοι δικηγόροι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να επιδείξουν τη δικηγορική τους ταυτότητα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, παρακαλείσθε να μη λησμονείτε να επανατοποθετείτε τα βιβλία στη σωστή τους θέση.

Last Updated on Monday, 26 February 2018 20:38
 

Για ποιό Λόγο αναπτύσσεται η Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα αναπτύσσεται από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών με σκοπό την ενημέρωση του κοινού από την υπηρεσία, τη διευκόλυνση της προετοιμασίας του κοινού, που προτίθεται να μας επισκεφθεί, αλλά και την ενημέρωση των υπαλλήλων από τη διοίκηση.

Το κοινό μπορεί εύκολα και γρήγορα να βρίσκει όποτε επιθυμεί χρήσιμες πληροφορίες, για την υπηρεσία, χωρίς να δεσμεύεται από το ωράριο εργασίας, χωρίς να ταλαιπωρείται και χωρίς να χρειάζεται να απασχολεί τους υπαλλήλους ή τη διοίκηση για τετριμμένα (και όχι μόνο) θέματα. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προετοιμάσει τις κινήσεις του και αυτά που θα πρέπει να έχει μαζί του, ώστε ν' αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις, περιπέτειες, ταλαιπωρία κι εκνευρισμό, ενδεχομένως κι αδικαιολόγητους διαπληκτισμούς με τους εργατικούς, κατηρτισμένους κι εξυπηρετικούς εργαζόμενους, που εκτός από συνεπείς κι υπεύθυνοι, τυγχάνουν φιλήσυχοι κι ευηπόληπτοι κατά πάντα.

Οι υπάλληλοι μπορούν εύκολα, γρήγορα κι ευχάριστα να βρίσκουν ενδιαφέροντα στοιχεία για νόμους, εσωτερικούς κανονισμούς, διοικητικά θέματα, διαδικασίες, και γενικά διάφορες χρήσιμες οδηγίες για τον τρόπο δουλειάς τους, τις άδειές τους, συνδικαλιστικά κι άλλα θέματα που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, χωρίς ν' αποσπούν συναδέλφους από την εργασία τους.

Η διοίκηση μπορεί να κοινοποιεί εύκολα και άμεσα οιεσδήποτε αλλαγές νομικής ή διοικητικής φύσεως σχετίζονται με την υπηρεσία.

Last Updated on Friday, 20 May 2011 12:38
 
       

Γιατί κατ' αυτό τον Τρόπο

Η ιστοσελίδα δανείστηκε εμφανησιακά χαρακτηριστικά από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαισύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου διοικητικά υπάγεται.

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια στην επιλογή της θεματολογίας, την ταξινόμησή της και στην τιτλοφόρηση κειμένων κι επιλογών, με γνώμονα την καταληπτότητα, την ευκολία και την αμεσότητα στην πλοήγηση (με βάση στατιστικά εκτιμώμενη ιεράρχηση ενδιαφερόντων) και την αποφυγή συγχύσεων.

Η υπηρεσία μας αποφάσισε σε κάποια σημεία να διαφοροποιηθεί πρωτοποριακά από τις πεπατημένες μεθόδους. Αποπειράται να στείλει τα μηνύματά της μέσα από εύπεπτα, πικάντικα χιουμοριστικά κείμενα, συχνά γαρνιρισμένα με διόλου ευκαταφρόνητη δόση υπερβολής. Ελπίζουμε το κοινό μας να μην κρίνει τη δόση αυτή της υπερβολής ως υπερβολική.

Δηλώνουμε ρητά ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να θίξουμε πρόσωπα ή καταστάσεις, απλά επιθυμούμε να διευκολύμουμε και να ενημερώσουμε. Κάποια κείμενα χαρακτηρίζονται γενικά από σατιρική χροιά και κατ' ουδένα τρόπο δε διεκδικούν θέση, ακρίβεια ή ευθύνη επιστημονικών συγγραμμάτων.

Η δημιουργική κριτική σας είναι για μας πολύτιμο στήριγμα κι αναντικατάστατος οδηγός σε μια διαρκή πορεία βελτίωσης. Σας παρακαλούμε να μη διστάσετε να μας στείλετε σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, υποδείξεις, κριτικές, ή και δικά σας κείμενα. Να είστε βέβαιοι ότι θα τα εξετάσουμε με ενδιαφέρον και θα προσπαθήσουμε να αφομοιώσουμε τα μηνύματά σας με τον καλύτερο τρόπο, το συντομώτερο δυνατόν.

Last Updated on Monday, 16 May 2011 10:34