ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Χρήσιμα
     

Το Κοινό

Οι υπηρεσίες του υποθηκοφυλακείου απευθύνονται σε όλους τους πολίτες οι οποίοι σχετίζονται με ακίνητα εντός της περιοχής που υπάγεται στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας, εκτός από την έρευνα των βιβλίων, που επιτρέπεται μόνο σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές. Για το λόγο αυτό, οι κύριοι δικηγόροι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να επιδείξουν τη δικηγορική τους ταυτότητα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, παρακαλείσθε να μη λησμονείτε να επανατοποθετείτε τα βιβλία στη σωστή τους θέση.

Last Updated on Monday, 26 February 2018 20:38
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από 10.11.2020 έως και 30.11.2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Aπό 10.11.2020 έως και 30.11.2020

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342 / 6-11-2020

ΦΕΚ Β΄4899 7/11/2020

 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3099/2020 Πράξη του Προϊσταμένου, ορίζεται το ωράριο και ο τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας ως εξής:

Την Δευτέρα 9/11/2020 εκτός της έρευνας στα βιβλία που θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ραντεβού, οι υπόλοιπες συναλλαγές θα πραγματοποιηθούν χωρίς ραντεβού σύμφωνα με προηγούμενη οδηγία μας.

Για τις ημερομηνίες 10.11.2020 ΜΕΧΡΙ και 30.11.2020 ισχύουν τα κάτωθι:

Ηλεκτρονικό ραντεβού κλείνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Υπηρεσίας www.ypothath.gr, στο μενού «ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ», όπου βρίσκονται αναλυτικές οδηγίες της εφαρμογής, και στο υπομενού "ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ" .

1. Του Εμμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών:

α) 10:00-15:00 έρευνα βιβλίων από όσους έχουν το νόμιμο δικαίωμα.

β) 8:30-13:00 παραλαβή των προς καταχώρηση πράξεων ή αιτήσεων.

γ) 8:30-14:00 παράδοση πιστοποιητικών.

Οι ανωτέρω συναλλαγές θα πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό ραντεβού.


δ) 10:00-12:00 έρευνα στο αποσυρθέν αρχείο, δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Πέμπτη) χωρίς ραντεβού, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπαλλήλων που θα βρίσκονται στο χώρο του αποσυρθέντος αρχείου στην οδό Αγίου Μελετίου 80Α.

 

2. Του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών:

Ι. Η κατάθεση αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφων θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8:30-13:00.

ΙΙ. Η κατάθεση των νέων ενεχύρων θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 8:30-13:00.

ΙΙΙ. Η έρευνα στο αρχείο θα πραγματοποιείται καθημερινά 8:30-15:00.

Οι ανωτέρω συναλλαγές θα πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό ραντεβού.


3.Του  Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών:

α) 10:00-15:00 έρευνα από όσους έχουν το νόμιμο δικαίωμα.

β) 8:30-13:00 παραλαβή των προς καταχώρηση πράξεων ή αιτήσεων.

γ) 8:30-14:00 παράδοση πιστοποιητικών.

Οι ανωτέρω συναλλαγές θα πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό ραντεβού.


4. Η επικοινωνία με το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών θα γίνεται είτε μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2108641399, είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «ypothath@otenet.gr».

5. Για την αποφυγή φαινομένων συνωστισμού και συμφόρησης στα αρχεία της υπηρεσίας, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Μεταγραφών και Υποθηκών, Κατασχέσεων & Διεκδικήσεων, θα καθορίζουν τον τρόπο εισόδου των εισερχομένων για έρευνα και θα ενημερώνουν σχετικά τον φύλακα βάρδιας (ασφαλείας) που βρίσκεται στην είσοδο της Υπηρεσίας.

6. Για την ασφαλή λειτουργία της Υπηρεσίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στην αρμοδιότητα των Προϊσταμένων των Τμημάτων του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών θα υπάγονται εφεξής και οι έλεγχοι τήρησης όλων των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού από υφισταμένους & κοινό καθώς και ο καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων του ορόφου εργασίας τους.

7. Κανένας δεν θα εισέρχεται εντός της Υπηρεσίας χωρίς την άδεια των Διευθυντών της Υπηρεσίας, που θα δίνεται μέσω του φύλακα στην είσοδο της Υπηρεσίας.

8. Η σειρά προτεραιότητας στην κατάθεση πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα μέσω της πλατφόρμας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Last Updated on Saturday, 21 November 2020 00:59
 

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Last Updated on Wednesday, 28 March 2018 21:40