ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ   ....   ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ.

Το κλείσιμο των ραντεβού μέσω της πλατφόρμας γίνεται από το υπομενού "ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΣΑ" του μενού "Έγκριση ραντεβού για έρευνα".

 

Η αυτοπρόσωπη παρουσία στην υπηρεσία στις 10.45 για την παραλαβή της σειράς προτεραιότητας είναι υποχρεωτική για τους  δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές μέχρι την ενεργοποίση της πλατφόρμας.

 

Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία που φέρνουν την  ένδειξη αστεράκι *.

Στο πεδίο Subject συμπληρώνεται ο Α.Μ του δικηγόρου.

Στο πεδίο Name το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου.

Στο πεδίο Content γράφεται η ημερομηνία του αιτούμενου ραντεβού καθώς και ο αιτούμενος χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης.

Τα ραντεβού ανακοινώνονται στο μενού "Έγκριση ραντεβού για έρευνα".

Ο δικηγόρος προσέρχεται και επιδεικνύει μέσω του κινητού του στον υπάλληλο στην είσοδο της υπηρεσίας την έγκριση του ραντεβού και την επαγγελματική του ταυτότητα.

Οι χρόνοι πρέπει να τηρούνται για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την έρευνα όλοι οι αιτούντες δικηγόροι.

Last Updated on Tuesday, 05 May 2020 21:24
 

Έγκριση ραντεβού για έρευνα

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ   ....   ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ.

Για την είσοδο για έρευνα του δικηγόρου στην υπηρεσία είναι απαραίτητη η επίδειξη στον υπάλληλο στην είσοδο της υπηρεσίας:

1. του Α.Μ του στον κάτωθι πίνακα μέσω του κινητού του και

2. της επαγγελματικής του ταυτότητας, η οποία και θα επιστρέφεται κατά την αποχώρησή του.

π.χ Οι Α.Μ είναι τυχαίοι

 

ΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
1234 30-4-2020 10:00-11:00
5678 30-4-2020 11:00-12:00
9123 30-4-2020 12:00-13:00
Last Updated on Monday, 11 May 2020 07:38