ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ Υ.Α 20783/2020 (ν.3156/2003)

Καταχώριση της σύμβασης μεταβίβασης.

Σύμφωνα με το άρθ. 455 ΑΚ εκ­χώρηση είναι η μεταβίβαση της απαίτησης του δανειστή σε νέο δικαιούχο μέσω συμβάσεως μεταξύ τους χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη.

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Thursday, 03 December 2020 20:15
 

Υ.Α 20783/2020 (3651/2003)

Για την πληρότητα του φακέλου κατάθεσης απαιτούνται:

Α) Σε αναλογική μορφή:

1. Αίτηση

2. Νέο έντυπο Δημοσίευσης της Σύμβασης

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα των υπογραφόντων

4. Αντίγραφο ή περίληψη της μεταξύ των μερών σύμβασης

Β) Σε ψηφιακή μορφή (usb stick/flash).

Για την πρώτη φορά κατάθεση:

1. Όλα τα πιο πάνω

2. Aντίγραφο δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, ή, εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,

ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου ότι το ψηφιακό μέσο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από

το άρθρο 10 του ν. 3156/2003 και την παρούσα απόφαση στοιχεία.

3. Το παράρτημα αριθμημένο και ανά σελίδα υπογεγραμμένο, σε μορφή doc/docx ή pdf ή xls/xlsx, το οποίο θα είναι κλειδωμένο και κρυπτογραφημένο με τον αλγόριθμο md5

4. Ένα αρχείο .md5 που θα περιέχει το κλειδί md5 checksums για το αρχείο του παραρτήματος.

Για τις επόμενες καταθέσεις που πρέπει υποχρεωτικά να είναι ψηφιακές αν η πρώτη ήταν ψηφιακή:

1. Όπως και την πρώτη φορά.

2. Σκαναρισμένο το προηγούμενο έντυπο δημοσίευσης με τις υπογραφές της υπηρεσίας.

3. Εκτός από το νέο παράρτημα που ακολουθεί την νέα σύμβαση με τις ενδείξεις της επόμενης παραγράφου (4), το γενικευμένο παράρτημα που θα περιέχει

το αρχικό παράρτημα με συμπληρωμένες δύο νέες στήλες, η πρώτη με την ένδειξη Α (αρχική) και η δεύτερη

με τον τόμο και αριθμό της προηγούμενης δημοσίευσης.

4. Το γενικευμένο παράρτημα θα συνεχίζεται με το παράρτημα της νέας μεταβολής με νέα στήλη με ένδειξη Π (αν πρόκειται για προσθήκη),

Ε (αν πρόκειται για ορθή επανάληψη), ΟΕ (ολική εξάλειψη), ΜΕ (μερική εξάλειψη).

5. Το παράρτημα και το γενικευμένο παράρτημα σε μορφή doc/docx ή pdf ή xls/xlsx, το οποίο θα είναι κλειδωμένο και κρυπτογραφημένο με τον αλγόριθμο md5


Για να κατεβάσετε την εφαρμογή του αλγορίθμου κάντε κλικ εδώ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Για να δημιουργήσουμε το αρχείο md5 που περιέχει το κλειδί ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

1. Κατεβάζουμε την εφαρμογή

2. Διπλό κλικ για εκτέλεση και μετά Εκτέλεση και ΟΚ

3. Επιλέγουμε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο στο οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο και πατάμε το κουμπί Create sums

4. Επιλέγουμε το αρχείο (που περιέχει το παράρτημα) και πατάμε Add και μετά OK.

5. Αποθηκεύουμε το αρχείο που παράγεται στον ίδιο φάκελο με τα αρχεία.

Για να ελέγξουμε αν το αρχικό αρχείο έχει τροποποιηθεί ή όχι ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

1. Εκτελούμε την εφαρμογή

2. Επιλέγουμε τον φάκελο ο οποίος περιέχει το ελεγχόμενο αρχείο και το md5 αρχείο

3. Πατάμε το κουμπί Verify sums

4. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε το αρχείο .md5 το οποίο αντιστοιχεί στο αρχείο που θέλουμε να ελέγξουμε και πατάμε το κουμπί Open

5. Το αποτέλεσμα θα εμφανίσει αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί ή όχι σε σχέση με το αρχικό .md5 αρχείο

 

Last Updated on Friday, 18 December 2020 18:56
 

Άϋλοι ομολογιακοί τίτλοι

Άϋλοι ομολογιακοί τίτλοι

– Επόψεις ουσιαστικού και δικονομικού αστικού δικαίου –

Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου
Δικηγόρος, Δ.Ν., Λέκτορας Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η προσέγγιση του φαινομένου της λεγόμενης «τιτλοποίησης», όρου που προέρχεται κυρίως από την οικονομική επιστήμη και τον αγγλοσαξωνικό χώρο και υποδηλώνει την μετατροπή ενός αγαθού σε τίτλο, ήτοι σ’ ένα άλλο ρευστότερο, π.χ. ενός εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο ή κινητό) σε αξιόγραφο ή απλή απαίτηση, ενός αξιογράφου σε άϋλη απαίτηση με δυνατότητα έντονης χρηματιστηριακής κυκλοφορίας. Η τιτλοποίηση πραγματώνεται διαμέσου των θεσμών της αποϋλοποίησης και της ακινητοποίησης των αγαθών, θεσμών που συνήθως διαπλέκονται.

Διαβάστε περισσότερα... Last Updated on Monday, 16 November 2020 15:03