ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΩΝ 2019 & 2020

2019

Αιτήσεις

3559

Πιστ/κά Δημοσίου

571

Πρόδηλα

819

Έγγραφα

4144

Σύνολο

8274

2020

Αιτήσεις

2177

Πιστ/κά Δημοσίου

680

Πρόδηλα

492

Έγγραφα

2814

Σύνολο

5671

Last Updated on Thursday, 03 November 2022 09:49
 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 17/3/2021 ΗΤΑΝ:

ΚΩΔΙΚΟΣ 1: 444

ΚΩΔΙΚΟΣ 2: 104

ΚΩΔΙΚΟΣ 3: 683

ΚΩΔΙΚΟΣ 4: 236

ΚΩΔΙΚΟΣ 5: 159

ΚΩΔΙΚΟΣ 6: 33

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ : 1659 !!!!!

Last Updated on Thursday, 03 November 2022 09:51