ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
1194  33.6%
Μέτρια
994  28%
Κακή
692  19.5%
Καλή
673  18.9%

Number of Voters  :  3553
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Friday, 25 September 2020 09:14