ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
982  34.2%
Μέτρια
887  30.9%
Καλή
527  18.4%
Κακή
475  16.5%

Number of Voters  :  2871
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Tuesday, 19 November 2019 10:03