ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
949  34.6%
Μέτρια
865  31.6%
Καλή
491  17.9%
Κακή
436  15.9%

Number of Voters  :  2741
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Saturday, 14 September 2019 14:12