ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
1064  34.5%
Μέτρια
917  29.7%
Καλή
572  18.5%
Κακή
534  17.3%

Number of Voters  :  3087
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Thursday, 02 April 2020 19:30