ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
1141  34.3%
Μέτρια
948  28.5%
Καλή
629  18.9%
Κακή
607  18.3%

Number of Voters  :  3325
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Friday, 03 July 2020 10:05