ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
920  34.6%
Μέτρια
853  32%
Καλή
471  17.7%
Κακή
418  15.7%

Number of Voters  :  2662
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Friday, 19 July 2019 12:46