ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
1107  34.6%
Μέτρια
936  29.2%
Καλή
601  18.8%
Κακή
558  17.4%

Number of Voters  :  3202
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Friday, 29 May 2020 14:54