ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
840  34.4%
Μέτρια
815  33.4%
Καλή
431  17.7%
Κακή
354  14.5%

Number of Voters  :  2440
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Sunday, 21 April 2019 13:35