ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

................................................ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ......................................................

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.

Θα θέλαμε την γνώμη σας για το site.
Άριστη
897  34.3%
Μέτρια
844  32.3%
Καλή
463  17.7%
Κακή
411  15.7%

Number of Voters  :  2615
First Vote  :  Thursday, 26 November 2015 20:11
Last Vote  :  Wednesday, 26 June 2019 13:00